Psykiatriklinikken Mors

Til nye patienter

Her er nogle praktiske oplysninger om klinikken

  • For at komme i behandling skal du være over 18 år og først have en henvisning fra din egen læge. Der tages kun voksne i forløb, der selv ringer og bestiller en tidDu skal ringe til os, da vi ellers ikke kan hente henvisningen. Også selv om din læge har sendt henvisningen direkte til os, er du nødt til at ringe.
  • Ventetid: Du kan se ventetiden for denne klinik og andre praktiserende psykiatere med ydernummer på sundhed.dk (https://www.sundhed.dk/borger/guides/find-behandler/?RegionId=0&InformationsUnderkategori=Psykiater&Informationskategori=Speciall%C3%A6ge).
  • Andre alternativer kan evt. være hospitalspsykiatrien eller internetpsykiatrien.dk (gratis) eller psykiatere uden ydernummer fx. Skovhus Privathospital eller PPclinic (ofte kort ventetid, ikke gratis). 

Sygesikringsgruppe 1 patienter
Behandlingen er gratis (hvis du er medlem af sygesikringsgruppe 1 - se dit sygesikringsbevis) og ifølge vores overenskomst betaler den offentlige sygesikring som udgangspunkt et behandlingsforløb på 10 konsultationer. Det er derfor korte/afgrænsede behandlingsforløb klinikken kan tilbyde.

Klinikken tager ikke patienter uden for ydernummer/uden henvisning. Dvs. der tages ikke patienter ind som egenbetalere eller via private sundhedsforsikringsordning.

Der tilbydes ikke udfærdigelse af speciallægeerklæringer. 

Klinikkens tilbud er ikke et alternativ til psykologbehandling men målrettet netop den gruppe borgere, der har konkrete psykiatriske vanskeligheder i et omfang, hvor f.eks psykologbehandling ikke er relevant eller sufficient.

Ønsker man den form for behandling psykologer tilbyder skal man ikke henvises til denne klinik men til psykolog. 

Man kan ikke parallelt med et forløb i klinikken også være tilknyttet hospitalspsykiatrien eller anden psykiater. Tidligere psykiatriske forløb skal være afsluttet før henvisningstidspunktet og beskrevet i henvisningen.

NB: Hvis man har fået en tid til opstart af forløb i klinikken men i ventetiden starter forløb ved psykiatrien/anden psykiatrisk klinik annulleres den tid man har fået. 

Sygesikringen betaler kun, når du møder til de aftalte tider. Både på grund af dette og på grund af de andre på ventelisten, er det vigtigt at du giver besked i god tid, hvis du ikke kan benytte dig af en tid.

Derfor vil man ved udeblivelser uden noget afbud blive afsluttet. 

 

Klinikken har overenskomst med den offentlige sygesikring. Denne aftale indebærer at en patient må opstartes i behandlingsforløb i speciallægepraksis hvis følgende 6 punkter er opfyldt:

  • Er relevant undersøgt og søgt behandlet i almen praksis.
  • Kan præstere stabilt fremmøde.
  • Har relevant egenomsorg imellem konsultationerne.
  • Kan vurderes og behandles monofagligt.
  • Ikke udgør fare for sig selv eller andre.
  • Forventes at kunne afsluttes efter en tidsafgrænset periode. Der er altså ikke mulighed for at have patienter med kroniske sygdomme i behandling der kræver langt forløb.

 

Særligt vedrørende ADHD/ADD
Vi oplever i de senere år i Danmark i voksenpsykiatrien et overvældende antal henvisninger med ønske om udredning/behandling af ADHD/ADD. Derfor skrives her lidt om emnet. 

Generelt skal patienter, der tidligere har fået diagnosen ADD/ADHD og nu henvises til regulering af ADD/ADHD-behandling, være opmærksom på at udredning for ADD/ADHD altid foretages på ny for at sikre korrekt diagnose uanset tidligere udredning. Ingen læge må blindt/uden vurdering videreføre en diagnose og behandling. Henviste patienter kan altså blive overrasket over at det vurderes der ikke længere er grundlag for en tidligere diagnose! En udredning tager typisk 2-3 gange hvor de første to samtaler typisk tager en time, og der er oftest behov for at inddrage pårørende. Man skal regne med at skulle komme til klinikken mindst 5-10 gange i et typiske behandlingsforløb for ADD/ADHD. Er man ikke indforstået med dette, skal man ikke henvises til klinikken. Er der aktuelt eller nylig misbrugsproblematik (alkohol, hash, stoffer), kan man ikke få tilbudt at afprøve Methylphenidat/Ritalin/Elvanse i denne klinik. Er man ikke indforstået med dette, skal man heller ikke henvises til klinikken.

Man er ikke syg hvis man har træk på ADHD eller autisme. Det er træk/gener der er bredt spredt i befolkningen. Dvs. mange har tydelige træk uden der er nogen grund til udredning. 

Mange borgere har reelle træk på ADHD/ADD/autisme/Aspergers Syndrom der i perioder kan belaste men ikke symptomer i et omfang hvor der er grundlag for en diagnose. Man kan altså godt have tydelige reelle træk/symptomer på disse tilstande uden at opfylde kriterierne for en diagnose (kræver bl.a. verificerbar og ikke-episodisk funktionsnedsættelse på flere områder siden barndommen). Det kan måske frustrere nogle hvis man efter lang tid på en venteliste kun får be- eller afkræftet "træk" men hverken ender med en diagnose eller mulighed for medicin. Uanset er det vigtigste meget ofte at indrette sig i sit liv med hensynstagen til sine træk og undgå at indrette sig så man er helt afhængig af en eventuel medicinsk effekt. Ovenstående udelukker ikke at udredning for enkelte kan være en  gavnlig afklaring selvom der ikke er grundlag for diagnose.  

Årsagen til ADD/ADHD-træk er der forskellige teorier om og det er slet ikke afklaret endnu. Træk på ADD/ADHD/autisme er måske en normalvariation der kan give en mistrivsel i et moderne samfund med de krav der er under uddannelser og på arbejdspladserne. Dvs. der er teorier om at disse træk måske har været en fordel i stenalderen men giver mistrivsel i dag. 

Ja - det ér meget komplekst og det skal bestemt ikke romantiseres. Enkelte har siden barnsben så omfattende og stærke ADD/ADHD/autisme-træk der har medført markante vanskeligheder og mistrivsel næsten uanset hvad man har forsøgt. 

Diagnoserne ADD/ADHD (der ikke hører under diseases/sygdomme men disorder/forstyrrelser) kan kun stilles når symptomerne er omfattende i antal gennem hele livet og har medført varig og markant funktionsnedsættelse på flere områder gennem hele livet. 

Det er meget normalt at eventuelle ADD/ADHD-træk kan træde mere tydeligt frem i en periode med stressoverbelastning. Men det er ikke et bevis på at der er grund til en udredning. Det vigtigste er oftest stresshåndtering. Tanker om diagnose/udredning/medicin kan på en uheldig måde ind i mellem udskyde en vigtig stresshåndtering og derved øge risikoen for kronificeret stress/udbrændthed.  

 

 

Vedr. § 66: Det er en aftale med regionen der er opstartet sommeren 2021. Det omhandler at enkelte patienter får en enkelt samtale/vurdering i klinikken. Der opstartes ingen behandling og formålet er primært vejledning til egen læge. Det er en mindre målgruppe (primært angst/depression) og alle er henvist fra egen læge. 

 
 

Klinikken er i august 2020 akkrediteret uden anmærkninger efter Den Danske Kvalitetsmodel for praktiserende speciallæger