Psykiatriklinikken Mors

Til henvisende læge

Klinikken er en lille solopraksis med en psykiater og en sekretær

Herunder beskrivelse af målgruppe, afgrænsning og hvilke oplysninger på henvisningerne, der er vigtige for, at vi kan sætte en patient på en venteliste.

Der skal henvises via EDI og DNHF, Den Nationale Henvisningsformidling. Det er vigtigt at informere patienten om at de selv skal ringe til klinikken efter der er sendt henvisning. 

I Region Nordjylland er der ca. 3 gange så mange patienter til hver psykiater/klinik ift. f.eks. København. Klinikken modtager (uden overdrivelse) 3-6 gange flere henvisninger end der er kapacitet til. Derfor vurderes henvisningerne ret nøje og prioriteres skarpt. Ellers vil ventetiden hurtigt blive >2 år som ved en del andre klinikker. 

Andre alternativer kan måske være hospitalspsykiatrien, internetpsykiatrien.dk eller psykiatere uden ydernummer/privathospitaler; fx Skovhus Privathospital (har ofte kort ventetid). 

 

Målgruppe:

Klinikken tilbyder behandling af voksne patienter (skal være fyldt 18 år) med almenpsykiatriske problemstillinger efter henvisning fra den praktiserende læge. 

Der tilbydes udredning og behandling af almenpsykiatriske sygdomme som depression, angst, OCD, ADD/ADHD og autisme/Aspergers Syndrom og i mindre grad psykose og bipolar affektiv sindslidelse. Ikke demensudredninger, PTSD, personlighedsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser eller anden kompliceret lidelse, som vil kræve et længerevarende og et mere specialiseret tilbud, tværfaglig behandling eller jævnlige indlæggelser. Patienter med kroniske, længerevarende behandlingsbehov, bør henvises videre til de ambulante hospitalspsykiatripakker eller distriktspsykiatrisk behandling jf. aftalen med Sygesikringen (aftalen hindrer lange forløb og klinikken bliver målt på det). 

Klinikkens tilbud er ikke et 1:1 alternativ til psykologbehandling men målrettet netop den gruppe borgere, der har konkrete psykiatriske vanskeligheder og i et omfang, hvor f.eks. psykologbehandling ikke er relevant eller er insufficient. 

 

Afgrænsning:
For at en patient kan behandles i voksenpsykiatrisk speciallægepraksis med ydernummer forudsættes det jf. overenskomsten med sygesikringen, at patienten:

 • Er relevant undersøgt og søgt behandlet i almen praksis.
 • Kan præstere stabilt fremmøde.
 • Har relevant egenomsorg imellem konsultationerne.
 • Kan vurderes og behandles monofagligt.
 • Ikke udgør fare for sig selv eller andre.
 • Forventes at kunne afsluttes efter en tidsafgrænset periode. Der er altså ikke mulighed for langvarig behandling. 

Klinikken er bundet af overenskomstaftalen med Sygesikringen, der som udgangspunkt omfatter et behandlingsforløb på 10 konsultationer.

 

Tip til henvisninger:

Klinikken modtager generelt gode og fyldestgørende henvisninger og desværre flere henvisninger end der er kapacitet til. 

Det er ofte afgørende at der i henvisningen som et minimum er en beskrivelse af:

 • Aktuelle psykiatriske symptomer
 • Lidt om den sociale situation
 • Misbrug - eller intet misbrug
 • Tidligere psykiatriske problemer - eller ikke
 • Henvises der obs ADHD/ADD/autisme så husk beskrivelse af mulige tegn på livslang funktionsnedsættelse

Uden disse oplysninger har det gang på gang vist sig at der ikke var grundlag nok til at en patient kom på en venteliste og i et forløb. 

Henvises der obs ADD/ADHD/autisme er det vigtigt at beskrive mulige tegn på, at symptomerne har medført en livslang funktionsnedsættelse (f.eks. ift. evne til uddannelse/arbejde/fungere socialt/familiemæssigt). Nævnes der ikke i henvisningen mulige tegn på funktionsnedsættelse som barn og voksen er det blot "træk" og derfor intet grundlag for en diagnose.

 

Somatisk: 

Som altid bør det før henvisning være vurderet om patienten kan lide af en ubehandlet somatisk sygdom som mulig årsag til de psykiatriske symptomer. Der kan f.eks. benyttes samme blodtestbatteri+EKG som ved demensmistanke.

 

 

Misbrug: 

Hvis din patient har et misbrugsproblem, bør dette være søgt behandlet i min. 3 måned inden vurdering her. Har patienten ikke interesse i det giver det sjældent mening af henvise. Ved stigende misbrug af stoffer/hash/alkohol/benzo/morfin medfører misbruget i sig selv ofte ret udtalte og tiltagende psykiatriske symptomer. Behandlingen er at stoppe misbruget. Udtalte psykiatriske symptomer er ofte helt forsvundet eller markant mindre kort efter et eskalerende misbrug er stoppet. Det fænomen ser vi jævnligt på psykiatriske sengeafsnit.

 

 

Andre tilbud:

Rådgivning: Sygesikringen dækker nu udgifter til telefonisk eller skriftlig rådgivning om en patient. Dvs. praktiserende læger kan ringe/skrive (EDI) og få rådgivning om patient, der ikke er tilknyttet klinikken. 

§66-aftalen: Det er en aftale med regionen, der er opstartet sommeren 2021. Det omfatter en enkelt samtale/vurdering i klinikken. Der opstartes ingen behandling og formålet er primært vejledning til egen læge. Det er en mindre målgruppe (primært angst/depression) og alle skal henvises fra egen læge. 

Klinikken er i august 2020 akkrediteret uden anmærkninger efter Den Danske Kvalitetsmodel for praktiserende speciallæger. Resultat (ikas.dk) D20-10211.pdf (ikas.dk)